Dziedzictwo-tożsamość-media

Nasza tożsamość zakorzeniona jest w dziedzictwa poprzednich pokoleń. Badajmy je, pielęgnujmy, upowszechniajmy, przekazujmy w księgach, filmach, mediach.

There aren't any posts currently published in this category.