Turnitzmuhle Heritage Foundation powstała z fascynacji Mazurami i Warmią – krainami na styku dawnych Prus Wschodnich, polskich Mazowsza i Pomorza. Szlak migracji i osadnictwa ludów Europy, arena wojen polsko-krzyżackich, kampanii napoleońskich, wielkiej bitwy pod Tannenbergiem, okrutnej II wojny światowej, gehenny Warmiaków i Mazurów, ciężkiej pracy nad ponownym zagospodarowaniem i stale olśniewająca uroda ciemnych lasów i czystych jezior – bez reszty opanowała serca i umysły wielu pasjonatów zarówno urodzonych, jak i przybyłych na te tereny.

Grupa osób, które związały swe życie lub pasje z magicznymi Mazurami Zachodnimi i Warmią postanowiła pracować dla utrwalenia pamięci dawnych czasów, trudnych losów, wielkich zdarzeń i zgodnej pracy ludzi dziesiątek pokoleń.

Katarzyna i Krzysztof Walenczakowie

 

Krzysztof i Katarzyna Walenczakowie postanowili założyć fundację, by inicjować i wspierać działania na rzecz pamięci pięknej, chwalebnej i bolesnej historii regionu, chronić i rozsławić dziedzictwo, odkrywać i budować jego kulturową, gospodarczą i społeczną siłę.

Turnitzmuhle Heritage Foundation została zarejestrowana 16 kwietnia 2016 r.

Celami Fundacji są:

  1. OCHRONA I PROMOCJA DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO I KULTUROWEGO WARMII I MAZUR;
  2. BADANIA NAUKOWE DOTYCZĄCE HISTORII I SPOŁECZNOŚCI WARMII I MAZUR;
  3. OCHRONA I PODTRZYMYWANIE LOKALNYCH TRADYCJI I ZWYCZAJÓW ORAZ INNYCH NIEMATERIALNYCH DÓBR KULTURY;
  4. WZMACNIANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI I WIĘZI EMOCJONALNYCH SPOŁECZEŃSTWA Z DZIEDZICTWEM KULTUROWYM;
  5. WSPIERANIE TURYSTYKI LOKALNEJ;
  6. WZMACNIANIE WYMIANY INTERKULTURALNEJ I WSPIERANIE ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO;
  7. STYMULOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO ORAZ TWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY W SEKTORZE OCHRONY DÓBR KULTURY;
  8. OCHRONA ZABYTKÓW I RÓŻNORODNOŚCI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO;
  9. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO WARMII I MAZUR.

 

Władze Fundacji:

Katarzyna Walenczak, prezes zarządu Fundacji Turnitzmuhle Heritage Foundation

katarzyna@turnitzmuhle.pl

Krzysztof Walenczak, przewodniczący rady nadzorczej Fundacji Turnitzmuhle Heritage Foundation

krzysztof@turnitzmuhle.pl

 

Grzegorz Cydejko, członek rady nadzorczej Fundacji Turnitzmuhle Hertiage Foundation

grzegorz@turnitzmuhle.pl

Oskar Pawłowski, członek rady nadzorczej Fundacji Turnitzmuhle Heritage Foundation

oskar@turnitzmuhle.pl