Dziedzictwo-tożsamość-media

Nasza tożsamość zakorzeniona jest w dziedzictwie poprzednich pokoleń. Fundacja Turnitzmuhle Heritage pielęgnuje pamięć o nich, upowszechnia wiedzę o historii Mazur, Warmii, Pomorza Górnego, Prus Wschodnich, inicjuje i wspiera działania mające na celu zachowanie zabytków, pamiątek wydarzeń i kultury tych ziem.

  • 1
  • 2